Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot akuttmedisinske foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av NAForum – tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening, InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

Akuttjournalen Arena AS er i 2016 teknisk arrangør av disse konferansene:

Skandinavisk Akuttmedisin 2016 , Gardermoen 4. og 5. april
EMS Norway Ambulansemesterskap, Jessheim 8. – 10. september 2016