Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot helserelaterte foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – medlemsblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

I 2019 har vi vært teknisk arrangør av disse konferansene:

luftambulansetjenestenLuftambulansedagene 2019, Flesland den 22. og 23. januar 2018

nortick_logo
NorTick 2019 Voss 14. og 15. mars

nakosdagene
NAKOSADAGENE 2019 Flesland 3. til 6. juni.

I 2020 skal vi være teknisk arrangør av følgende konferanser:


Stavanger 15. til 17. januar

luftambulansetjenesten

Luftambulansedagene 2020, Værnes 4. og 5. februar.

Fevik Strand Hotell


 

NAKOSdagene 2020, Oslo sentrum 13. til 16. mai

En del tidligere konferanser:

Nordisk Kunsensuskonferanse for flåttbårne sykdommer 2018
EMS Norway Ambulansemesterskap 2016 og 2018
Skandinavisk Akuttmedisin 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018
Luftambulansedagene 2015, 2017og 2018
33rd Biennial Congress of the Nordic Society of Nephrology 2015
NorTick 2014, 2015 og 2017
Pediaterdagene 2013
SESAM 2012
Scandinavian Update 2005, 2007, 2009
Resuscitation/ERC 2006
Radiografi 2004
HLR 2003
Trauma Care 2002