Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot helserelaterte foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – medlemsblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

I 2019 har vi vært teknisk arrangør av disse konferansene:

luftambulansetjenestenLuftambulansedagene 2019, Flesland den 22. og 23. januar 2018

nortick_logo
NorTick 2019 Voss 14. og 15. mars

nakosdagene
NAKOSADAGENE 2019 Flesland 3. til 6. juni.

I 2020 skal vi være teknisk arrangør av følgende konferanser:


Stavanger 15. til 17. januar

Oslo sentrum