Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot helserelaterte foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

I 2018 har vi vært teknisk arrangør av disse konferansene:

luftambulansetjenestenLuftambulansedagene 2018, Gardermoen den 22. og 23. januar 2018

sam2018Skandinavisk Akuttmedisin 2018, Gardermoen 20. og 21. mars 2018

ems
EMS Norway – ambulansemesterskap Gardermoen 4. til 7. september

nordisk_konsensus_logo

Nordisk Konsensuskongress i Oslo 15. og 16. oktober

I 2019 skal vi være teknisk arrangør av disse konferansene:
luftambulansetjenesten
Luftambulansedagene 2019, Flesland den 22. og 23. januar

nortick_logo
NorTick 2019 Voss 14. og 15. mars

nakosdagene
NAKOSADAGENE 2019 Flesland 3. til 6. juni.