Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot akuttmedisinske foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av NAForum – tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening, InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

Akuttjournalen Arena AS er i 2016 teknisk arrangør av disse konferansene:

Skandinavisk Akuttmedisin 2016 , Gardermoen 4. og 5. april
EMS Norway Ambulansemesterskap, Jessheim 8. – 10. september 2016

Vi er teknisk arrangør av disse konferansene i 2017:

Luftambulansedagene 2017, Bodø den 30. og 31. januar 2017
Nor-Tick 2017, Oslo 7. og 8. februar 2017
Skandinavisk Akuttmedisin 2017, Gardermoen 21. og 22. mars 2017
Vårmøtet 2017 – Norsk nevrologisk forening, Kristiansand 9. – 11. juni 2017