Referanser

InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere

 

 

 

Legekunsten – meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

 

 


En del tidligere konferanser:

Nordisk Kunsensuskonferanse for flåttbårne sykdommer 2018
EMS Norway Ambulansemesterskap 2016 og 2018
Skandinavisk Akuttmedisin 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018
Luftambulansedagene 2015, 2017og 2018
33rd Biennial Congress of the Nordic Society of Nephrology 2015
NorTick 2014, 2015 og 2017
Pediaterdagene 2013
SESAM 2012
Scandinavian Update 2005, 2007, 2009
Resuscitation/ERC 2006
Radiografi 2004
HLR 2003
Trauma Care 2002